Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Tidslinie -700
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie
1Romersk järnålder börjar omkring Kristi födelse
300Mosslik
375Hunnerna invaderar Europa
400Germansk järnålder börjar på 400-talet
500Bronsåldern övergår i järnåldern
1350Gravhögar vanliga på 1300-talet f Kr
1350Solvagnen
1800Yngre stenåldern övergår i bronsåldern
3500Megalitgravar
4000Äldre stenåldern övergår i yngre stenålder
5000Boplatser i nuvarande Öresund och vid Bergmandsdal
8300Bosättning vid Segebro i Malmö

©  Øresundstid 2009