Skip Navigation Links
Main page
History
Themes
Tourism
Education
Search
Temaer
Skip Navigation Links
HistoryExpand History
Skip Navigation Links
ThemesExpand Themes
TourismExpand Tourism
EducationExpand Education

Skip Navigation Links
Picture categoryExpand Picture category
Skip Navigation Links
Time lineExpand Time line

The Ferries

Helsingborgs Dagblad 12 juli 1952
Passfria danmarksresor verklighet från midnatt
Endast glada ansikten mötte passpolisen, när den sista dagen stämplade passen, d.v.s. de pass som ägs av nordiska medborgare och det är ju flertalet. Karnevalsstämning utbredde sig vid danmarksfärjorna vid tanken på kommande resor utan långa köer med tråkig väntetid. Alla var lika överens om att det skall bli härligt att slippa stämplingsproceduren och glada yttranden fälldes av resenärerna, som den sista passtvångsdagen endast med glatt sinne lät stämpla sina pass.
Kl. 0.10 i dag gick den första helt passfria färjan från Helsingör och utan formaliteter och köer gick man ombord med en angenäm känsla av att vara befriad från ett tvång, som känns i särskilt hög grad onödigt när det gäller en resa mellan Skåne och Danmark. Samhörighetskänslan de två emellan har ju knappast minskat sedan den tid de två var ett. Med den största tillfredsställelse mottogs därför nyordningen av de passfrihetspionjärer som kom till Hälsingborg vid halvetttiden i natt. Visserligen hade de varit tvungna att ha pass med sig på utresan, om det nu var hemresande svenskar, men det var också för sista gången.
Personer med pass från andra länder än de nordiska skall undergå passkontroll i vanlig ordning. Kontrollen blir emellertid svår att upprätthålla, då man i allmänhet inte kan se på en persons utseende vilket land han kommer ifrån, så man får därför lita på människornas hederlighet. Lika svårt blir det att kontrollera om den bestämmelse åtlydes som säger att pass och uppehållstillstånd erfordras om vistelsen i grannlandet sträcker sig över längre tid än tre månader, eftersom ingen datumstämpel finns i passet.
Gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige får av medborgare i dessa länder inte passeras var som helst utan endast på vissa gränsorter, vilka för Sveriges del motsvaras av de nuvarande s.k. passkontrollerna.
Helsingborgs Dagblad den 13 juli 1952
Fördubblad Sundstrafik Hälsingborg-Helsingör
-Våldsamma påfrestningar första fria dagen
Första passfrihetsdagen betydde mellan Hälsingborg och Helsingör fördubblad passagerartrafik och mer än dubbelt så många överförda fordon, jämfört med förra lördagen. Det var med andra ord en hetsig premiärdag för färjorna, som ofta fick lämna tidtabellen åt sidan och gå så fort de hann.

©  Øresundstid 2009