Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Emner/Temaer

*

Ønsker man i undervisningen at arbejde tematisk eller projektorienteret, findes der hér en række forslag, hvor der til hvert temaforslag findes henvisninger til relevante kapitler med kilder og litteraturlister til yderligere fordybning.

Forslag til temaundervisning i Øresundsregionens historie
Til hvert temaforslag findes der henvisninger til relevante kapitler i Øresundstid, hvor man kan få et første overblik. Her findes der også kilder og litteraturlister til yderligere fordybning.
Der er, som præciseret, tale om forslag til inspiration, hvor lærere og elever sammen kan formulere eventuelle problemformuleringer.


Öresundstullen
1400-tallet/Handeln
1500-tallen/Ekonomisk tillväxt
1500-tallet/Kronborg
1500-talet/Sjuårskriget
1600-talet/Hornkriget
1700-talet/Byer i udvikling/Helsingør
1800-talet/Urbanisering/Helsingör

Jordbrukets utveckling
1050-1250/Produktion
1050-1250/Kyrkor och kloster
1250-1400/Feodalismen
1250-1400/Esrums kloster
1700-talet/Nordsjälland/Jordbruket
1700-talet/Skåne/Linnés resa
1700-talet/Skåne/Jordbruksrevolution
1800-talet/Reseskildringar/Arndts resa

Försök enande
1250-1400/Kristider
1400-talet/Introduktion
1600-talet/Karl X Gustavs krig
1800-talet/Skandinavismen
1900-1940/1:a världskriget
1945-/Integration
1945-/Öresundsregionen

Öresund som flyktväg
1600-talet/Snapphanarna
1600-talet/Helsingör/Krigens pris
1940-45/Den stora flykten

Öresundsregionen som vetenskapligt centrum
1050-1250/Kyrkor och kloster/Läkekonsten
1400-talet/Karmeliterklostret/Ekonomi och verksamhet
1500-talet/Boktryckarkonst
1500-talet/Reformationen
1500-talet/Tycho Brahe
1700-talet/Skåne/Linnés resa
1800-talet/Skandinavismen/Litteraturen
1800-talet/Skandinavismen/Studenterna
1900-talet/Far och flyg
1945-/Öresundsregionen/En expansiv region

Motståndsrörelser
1050-1250/Kung och kyrka/biskop och krigare
1250-1400/Kristider
1400-talet/Handeln
1500-talet/Boktryckarkonst
1500-talet/Reformationen
1600-talet/Snapphanarna
1900-talet/1940-45/motstånd och terror

Bildkonsten som propaganda
1050-1250/Kyrkor och kloster/kalkmålningar
1250-1400/Kalkmålningar
1400-talet/Karmeliterklostret/Kalkmålningar
1500-talet/Kungar och konstnärer
1500-talet/Adeln
1600-talet/Hornkriget
1600-talet/Skånska kriget

Skriftens propagandabetydelse
1500-talet/Boktryckarkonst
1600-talet/Försvenskningen
1800-talet/Skandinavismen
1800-talet/Urbanisering/Malmö
1940-45/Motstånd och terror

Stormakternas roll i Öresundsregionen
1250-1400/Kristider
1400-talet/Handeln
1500-talet/Sjuårskriget
1600-talet/Kalmarkriget och Hornkriget
1600-talet/Skånska kriget
1700-talet/Stora nordiska kriget
1800-talet/Skandinavismen/de kungliga
1900-talet/1:a världskriget
1940-45/Introduktion
1945-/Öresundsregionen/EU och regionspolitik

Tillverkning och handel
700-1050/Handelsplatser
1250-1400/Handel och städer
1250-1400/Skånemarknaden
1400-talet/Handeln
1400-talet/Skråväsendet
1500-talet/Ekonomisk tillväxt
1600-talet/Christian IV:s tid
1700-talet/Industrialisering/Höganäs och Hellebaek
1700-talet/Helsingör
1800-talet/Urbanisering
1900-1940/Hagemann
1900-1940/Dunker
1945-/Öresundsregionen

©  Øresundstid 2009