Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
1945-
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Introduktion

*

Tanken om at forbinde Øresundsområdet til en sammenhængende region er ikke ny. De første konkrete broplaner kommer med industrialiseringen og det voksende samkvem i slutningen af 1800-tallet.

I 1900-tallets sidste årtier diskuteres ideen seriøst blandt beslutningstagere på begge sider af Øresund.
I efterkrigstiden er der mange paralleller imellem udviklingen på begge sider af Øresund. Begge lande gennemgår en anden industrialiseringsfase, med stigende velstand, der tager fart i løbet af 1960erne. Befolkningen i byerne langs kysten vokser betragteligt, der planlægges, sammenlægges kommuner, skabes større regionale enheder og bygges boliger som aldrig før.
Men de økonomiske konjunkturer svinger ikke synkront på begge sider af Sundet. De forbedrede transport – og kommunikationsmidler og den europæiske regionalpolitik fremmer dog en udvikling, hvor Øresundsregionens borgere, på tværs af landegrænsen, kan forhøje deres levestandard ved at søge hen, hvor behovet for arbejdskraft er størst, og hvor boligpriserne er de laveste.
Øresundsregionens store skibsværftsindustrier fik i de sidste årtier af perioden svært ved at klare sig på verdensmarkedet, hvilket kom til at betyde nedlæggelser af værfterne i Helsingør, Landskrona og Malmø.
Helsingør Kommune klarede sig igennem denne krise ved at kommunen blev en attraktiv tilflytterkommune. Veluddannenede og højtlønnede borgere fra hovedstadsområdet søgte, i stort tal, til kommunens tilbud om skov, strand og hurtige transportmuligheder til deres arbejdspladser i København.
I Skåne var det først og fremmest Landskrona og Malmø, der blev ramt af krisen. I Malmø oplevede man således et faldende indbyggertal og det endda på trods af en stor tilflytning af indvandrere. En storstilet satsning på uddannelse og behovet for arbejdskraft i forbindelse med Øresundsbroens land-anlæg og selve brobyggeriet var med til, at byen efterhånden overvandt konsekvenserne af de mange mistede arbejdspladser.
Med indvielsen af Øresundsbroen i sommeren 2000 mellem København og Malmø
sættes der yderligere fart i denne udvikling.

©  Øresundstid 2009