Skip Navigation Links
Main page
History
Themes
Tourism
Education
Search
1800-tallet
Skip Navigation Links
HistoryExpand History
Skip Navigation Links
ThemesExpand Themes
TourismExpand Tourism
EducationExpand Education

Skip Navigation Links
Picture categoryExpand Picture category
Skip Navigation Links
Time lineExpand Time line

Art and Architecture

*

Romanticism’s crush on the idyllic and the national was expressed in the visual art as well as literature. Often with North Zealand as a motif. This is from the small fishing village, Snekkersten, south of Elsinore.

In the architectural styles from the period it was common that public as well as private new buildings and restorations o fold castles, churches and estates had a strong national romantic character. This was the case on both sides of the Sound

The Romantic North Zealand

*

In the early part of the 18th century North Zealand has already played a central part as a resort for romantic aesthetes and patrons of art and literature.

In the 19th century Hellebæk on the Northern Zealandic coast and Gurre in the country became cult places for the Danish Romanticism.
H.C. Andersen was a central character in Romanticism on both sides of the Sound.
The interest for nature and the interest for the simple life outside the towns was nurtured by the romantic spirit of the time and the North Zealandic landscape seemed to accommodate such needs. The town dwellers went into nature to observe and experience it. The curiosity of the Enlightenment had paved the way for mapping and communication, which was combined with the more personal experience.
City Dwellers in the Country
City Dwellers in the Country
The North Coast 1820
The North Coast 1820
View of Elsinore
View of Elsinore
The Dance Hill at Sorgenfri
The Dance Hill at Sorgenfri

Centre Gurre
The historian Christian Molbech travelled on foot in North Zealand in the year 1810. It took him to the historic Gurre. Molbech was among the first to discover Gurre and he contributed to making it a romantic cult place:
… "Skovegnen ved Gurre. Denne har et mere vildt og ensomt Præg end Egnene om Esrom Sø. Gennem Krat og over Lyngheder førtes jeg ind i en tæt, mørk Skov, hvor Vejen netop var så bred, at den gav Rum for én Vogn. Denne Vei går forbi Marianelyst, et Landsted, der ligger såre ensomt midt i Skoven, til en Skovridergaard, Valdemarslund, der har en meget skøn Beliggenhed, idet Husets ene Side vender mod Skoven, og den anden mod Gurre Sø.
Her er den romantisk dejlige Egn, som Valdemar Atterdag elskede så højt, at han kendte Intet, der så meget som denne fængslede ham til Jorden; og Pontoppidan gør med Rette den Anmærkning, at hans Sind var mere jordisk end himmelsk i hans Velmagts Dage. Her nød han sin Yndlingslyst, Jagten, i de Skove, der ganske omringer den skjulte, hemmelige Sø; og her glemte han hos sin Tovelille Kongelivets Glimmer og Byrder.

På en Høj ved Søens Bredder, hvorfra man har en skiøn Udsigt over den hele Sø og en Del af Skoven, stod Gurre Slot, og Voldstedet er endnu kiendeligt. I Nærheden deraf ligger Landsbyen Gurre, og en Lystgaard, der ligger imellem denne og Valdemarslund, har faaet Navnet Gurrehuus. Det fornøjede mig at høre disse Navne, fordi jeg i dem fandt en uventet Agtelse for den svundne Tids Minde, der er så sielden, at man ofte endog gør sig Umage for at udslette de historiske Erindringer ved Stederne, i det man afskaffer de gamle Navne, der gennem Århundreder udmærkede dem."
Christian Molbech
Christian Molbech
Gurre Lake
Gurre Lake
Gurre Castle
Gurre Castle
Marianelund
Marianelund
Valdemarslund
Valdemarslund

Romanticism and History
An important side of Romanticism was the rediscovery and the worshipping of the historic past. There was ample opportunity for that in relation to Gurre. The Old Norse time and the middle Ages was revived among other things with N.F.S.Grundtvig´s devotion to Nordic mythology and folk songs, the national dramas of Oehlenschläger and B.S.Ingeman´s historic novels.
As early as the 18th century Gurre Castle and King Valdemar Atterdag(1320-1375) were artistic sources of inspiration. B.S. Ingemann was early with his ”På Sjølunds Fagre Sletter” (published in Julegave 1816), originally in eight stanzas, but most often reproduced in a four stanzas version.
LargeFriedrich Kuhlau (1786-1832)
LargeFriedrich Kuhlau (1786-1832)

Legends
In the years 1819-23 the writer J.M. Thiele published his Danske Folkesagn (Danish Legends), which became a source of inspiration for the romantic poets. In it was also the legend of King Valdemar and Gurre Castle, which became a common source for the story of the wild ride of King Valdemar Atterdag.
The earliest known version of the legends was written by Christiern Nielsen Brun in 1580. It was probably an urban legend, Gurre was probably a locality in South Zealand, but Gurre Castle Ruin fuelled a romantic narrative. Ingemann stuck to the original Gurre-legend, but in a number of subsequent versions, H.C. Andersens Gurre-song (romance) from 1842, for example, the story of the king´s mistress, Tovelil, was inserted.
This inspiration came from the folk song about King Valdemar and Tove, which was reproduced in Ide Gjøe´s manuscript around 1630. Posterity showed that it was Valdemar den Store, who lived and reigned in the 12th century. The song is a so-called frille (mistress)-song, which is about forbidden love, in this case between the king and his mistress Tove and the theme definitely gave the story a new dimension.
The Gurre of H.C. Andersen
The Gurre of H.C. Andersen
Gurrelieder
Gurrelieder

Wide-Ranging Inspiration
The narrative was taken up again in Christian Winther´s long epos Hjortens Flugt (Flight of the Deer) from 1855 and by the other romantic poets Carsten Hauch and Henrik Hertz. Several of the poets from the Modern Breakthrough also used the narrative. However in J.P. Jacobsen´s Gurresange from 1867-69 it seemed the the romance was over and replaced by pure lust and eroticism.
It was these stanzas, which in German translation inspired Arnold Schönberg to his late romanti music work, Gurrelieder. Finally Holger Drachmann´s drama Gurre from 1898 is worth a mention, - dedicated to a contemporary Tove(”Midsommernatten 1887 – og for bestandig”) Here the eroticism had its roots in reality.

H.C. Andersen in Hellebæk
Another romantic centre in North Zealand was the area around Hellebæk, which appeared in the early Romanticism of the 18th century. H.C. Andersen, who stayed for a year in the grammar school in Elsinore, became acquainted with the view point Odinshøj in 1846 in Hellebæk-Ålsgårde. It obviously made a deep impression on him:

"...En Søndag skulde vi kjøre ud til et smukt Sted ved Sundet: Odinshøj, paa Vejen blev der Uenighed, og da vi kom til den lille Krat Skov der skjulte udsigten, stod M. af Vognen, men da han var vred ville han intet see, lagde sig derfor ved Vognen i Græsset for at sove, Fruen vilde derimod slet ikke stige ned, jeg og Børnene var altsaa de eneste der gik de Par Skridt bag Hækkene, hvor vi saae en af de første Udsigter, der da havde grebet mig. Det var en Klint vi stod paa, nedenfor laae Fisker¬hytter med udspændte Garn, Skibe seilede gennem Sundet, hvor Bølgerne brødes med en Støi, som naar der kjøres med Vogne, læssede med Jernstænger. Ligefor laae Sverrig med Kullen, hvor den blaalige Luft hvirvlede opi den klare Luft. - Intet Partie i Naturen har siden grebet mig stærkere end dette, men det var ogsaa en deilig Dag og Solen skinnede mig ogsaa i mit Hjerte"
Life Book, written in 1832(published 1926)
Oversættes
Oversættes
The North Coast 1820
The North Coast 1820

Early Poems
During the stay in the grammar school in Elsinore, H.C. Andersen was instructed, apart from diary notes and correspondence, to stick to his school work. Andersen did comply with this and some of his earliest poems are form this period. The troubles he encountered under the reign of headmaster Meisling may be indirectly felt in the poem "Det døende Barn" (The Dying Child), which was published in 1827. It was later translated and also became known in broadside versions.
H.C. Andersen himself pointed out The Dying Child and a poem from 1826, which were written on a walking tour to Copenhagen in July and published in Kjøbenhavns flyvende Post August 17th 1827. This early poem was a manifesto for large parts of his later work and revealed his characteristic self-staging. In the concrete descriptions in the poem you can find parallels to descriptions of the Elsinore area and perhaps the slope in the poem is inspired by Odinshøj?
Headmaster Meisling
Headmaster Meisling

The Spirit in Nature
The notion of nature endowed with spirit was pivotal point of Romanticism. This is also true of the early universal Romanticism, pantheism, or as it was called in the 1840´s: The spirit in nature. The point was to get art, nature and science to form a synthesis in a time, where natural science, technology and industrialization gained ground.
H.C. Andersen knew the physicist H.C. Ørsted personally from his student days and he visited his home regularly. Like Ørsted he paid tribute to the triad of the truth (the laws of nature, the good (ethics) and the beautiful (aesthetics). H.C. Andersen showed a great interest for H.C. Ørsted´s romantic unity statement about the spirit in nature and the scientific and technological progress of the time appealed to the progressive poet.
In 1830 Andersen had during a stay on the mansion Hofmansgave looked into a microscope and wrote the short story Vanddraaben in 1847 (The Drop of Water), which he indirectly dedicated to H.C. Ørsted. H.C. Andersen wrote a song to the Scandinavian nature scientists meeting in Roskilde July 9th 1840. Among the participants were Hans Christian Ørsted, who influenced H.C. Andersen heavily in the 1840´s.
H.C. Ørsted
H.C. Ørsted
H.C. Ørsted
H.C. Ørsted
The Mature Andersen
The Mature Andersen
H.C. Andersen in Sweden
H.C. Andersen in Sweden

I Sverrig (In Sweden)
H.C. Andersen had studied Ørsted´s dissertations about the spirit in nature, when he embarked the steamship Øresund in 1849 in order to sail to Helsingborg and undertake a journey in Sweden. Andersen had Ørsted´s thoughts with him and it is expressed in the book I Sverrig, the, according to himself, “most rewritten book”. The book is published May 19th 1851.
I Sverrig is an unusual work, a poetic depiction of the sister country, but also a philosophical tribute to a new era. Chapter 10, Belief and Knowledge (Tro og Viden), with the subtitle Sermon in Nature (Prædiken i Naturen), is a philosophical text, where the feeling of beauty and the striving towards harmony, as it can bee seen in the surrounding nature, is central:
"Naar Barnet river Blomster af Marken og bringer os den hele Haandfuld, hvor een sidder op, een ned, kastede mellem hverandre, da er det i hver enkelt vi see Skjønheden, denne Harmoni i Farver og i former, som gjør vort Øie saa vel. Instinktmæssigt ordne vi, og hver enkelt Blomst smelter sammen i en Skjønheds Heelhed, saa at vi see ikke paa den, men paa den hele Bouquet. Opfattelsen af Skjønheds-Harmonien er et Instinkt i os, den ligger i vort Øie og i vort Øre, disse Broer mellem vor Sjæl og det Skabte om os. I alle vore Sandser er en saadan guddommelig Gjennemstrømning i vort hele Væsen, en Stræben efter det Harmoniske, som det viser sig i alt det Skabte, selv i Luftens Pulseslag, synliggjorte i Klangfigurer…
…Der er Harmoni-Skjønhed fra det mindste Blad og Blomst, til den store, fyldige Bouquet, fra vor Jord selv, til de talløse Kloder i Himmel-Rummet; saavidt som Øiet seer, saa langt Videnskaben naaer, er Alt, - Smaat og Stort, - Skjønhed ved Harmonien."

The California of Poetry (Poesiens Californien)
In the final chapter, the epilogue Poesiens Californien, he described the contrast between the earlier and the poetry to come and he formulated a manifesto for the writing of the future. Andersen had visited mines and factories on his journey and become acquainted with the dynamics of the time and the progress optimism and stated that: ”In science lies the California of poetry”. In addition he said:
”Det er ikke vor Tanke, at Digteren skal versificere de videnskabelige Opdagelser, Læredigtet er og bliver i sin bedste Form dog altid en mekanisk Dukke kun, der ikke har det friske Liv. Videnskabens Sollys skal gjennemtrænge Digteren, med klart Øie skal han opfatte Sandheden og Harmonien i det Smaa og i det uendelige Store, det skal luttre og berige Forstanden og Phantasien, vise ham nye Former, der end mere levendegjør Ordet. Selv de enkelte Opdagelser vilde give en saadan ny Flugt. Hvilken Eventyr-Verden kan ikke oprulle under Mikroskopet, naar vi deri overføre vor Menneskeverden; Electromagnetismen kan blive en Livsenstraad i nye Lystspil og Romaner, og hvo. mangen humoristisk Digtning vil ikke voxe frem, idet vi fra vor støvgranlille Jord med dens smaa, hovmodige Mennesker see ud i det uendelige Verdens-Alt fra Melkevei til Melkevei”.
I eventyret Vanddraaben har H.C. Andersen, som et konkret eksempel herpå, foretaget sammenligningen imellem mikroskopets og menneskenes verden.

Romantic reaction
Not nearly all the romantic poets of the time agreed with H.C. Andersen in his enthusiasm for science´s spirit in nature and the progress of technology. The poets Carsten Hauch and B.S. Ingemann reacted directly and Ingeman said in friendly, but sharp letter, dated Sorø May 25th 1851:

”…De synes mig altfor påvirket af Empirikerne og Naturalisten Ørsted og hans blot dynamiske ”Aand i Naturen” …-medens han kun ser Aand ig Liv i Dampmaskiner, elektromagnetiske Telegrafer og i det copernicanske System, som han tror er splinternyt og aldrig før seet af nogen Digter-
…Hvad jeg kalder Romantik er mig sjælen i enhver Tids poesi…”

Poetic Realism
H.C Andersen had an early eye for the poetry of ordinary life. In the later development of Romanticism the poetic realism - the preoccupation with the simple life- played an important part. In a national romantic sense it was the people, i.e. the common man, which entered the picture here. The depictions were often idyllic or had an exotic character.
The actress Johanne Louise Heiberg, who wrote the important memoir Et liv genoplevet i Erindingen, visited Hellebæk in 1847. Here she engaged in nature experiences by visiting Old Ane, who lived alone in a run-down house by the Bøgeholm Lake.
Old Ane´s House
Old Ane´s House
Johanne Louise Heiberg
Johanne Louise Heiberg

People and landscape
Romanticism’s devotion to people, past, nature and landscape helped to create the notion of national identity. In the art of painting in early Romanticism ”pure” nature was in focus, but gradually people started to enter the picture, like for instance in Jens Juel´s famous picture with a view of Elsinore afra Marienlyst. The town´s inhabitants had now ventured into nature.
A popular motif was the depictions of the plain everyday life of the fishermen along the Sound coast. As early as the end of the 1830´s Julius Friedlænder painted several motifs with fishermen from Hellebæk-Aalsgaarde. Around 1850 Snekkersten in the south also entered the picture.
In the 1840´s and onward J.T. Lundbye and P.C. Skovgaard painted and drew several forest views from Hellebæk-Aalsgaarde. One of P.C. Skovgaard´s favoruite subjects was the Bondedammen in Hellebæk. He painted at least five oil paintings in 1858 with or without people.
City Dwellers in the Country
City Dwellers in the Country
Snekkersten
Snekkersten
Oversættes
Oversættes
Snekkersten Sailing Ship Shipyard
Snekkersten Sailing Ship Shipyard
Oversættes
Oversættes
View from the North Coast
View from the North Coast
Pandehave Stream.
Pandehave Stream.
Venter på tekst
Venter på tekst
View of Elsinore
View of Elsinore
Hankehøj
Hankehøj

The Painters´ Community in Hornbæk
The painter Thomas Lundbye, who died of an accidental shot in 1848, became almost the epitome of the Danish national romantic landscape painter with hsi motifs from West Zealand, but his drawings from his stay in North Zealand also held more sober landscapes, among the the first depictions of conifers.
Gradually regular communities of painters sprung up on the south and north coast, most famously in Hornbæk, where 6 young painters, among them P.S. Krøyer, settle down for the summer in 1873. Holger Drachmann entered this circle from 1877, despite the fact that he had stopped exhibiting his pictures in 1874 and had taken up poetry instead.
P.S. Krøyer´s early paintings from Hornbæk beach are examples of the transition to the realistic genre painting, which marked the subsequent time. With Krøyer´s depictions the artists came close to the everyday life of the people.
Hornbæk became for a time the Mecca of the art of painting, but eventually North Zealand as North Zealand got crowded with tourists, the artists took off to new localities, among them Bornholm and later and well-known - Skagen.
Venter på tekst
Venter på tekst
Fisherman´s Family from the North Coast
Fisherman´s Family from the North Coast
P.S.Krøyer
P.S.Krøyer

Architecture

*

The 19th century´s national romantic enthusiasm for the greatness of earlier centuries was also evident in architecture.

On both sides of the Sound they imitated the architecture of earlier times. For example in the 1890´s grandiose building of Helsingborg Town Hall.

Historicisme og nationalromantik
The predominant architectural direction in the 19th century is the so-called Historicism, where architecture and building restoration borrow style elements from different earlier periods in an attempt to find a modern idiom. In the second half of the 19th century a direction with affiliation to the Scandinavian and national romantic currents are developed. This style refers to the shared past, the Viking Age, but is also has a tight connection to the skønvirke style of the time.
The new building of Marienlyst Seaside Hotel from 1897 was, especially with the characteristic tower, which disappeared in the 1930´s, built in the characteristic building style of the time with extensive use of wood for house end constructions and eaves and ornamental traits from the Viking Age. The style is also known as “Skønvirke”(“Liberty” or “Modern Style”) and is connected with late-romanticism with a Scandinavian stamp. It is found in Aalgaarde Seaside Hotel, Dragør Seaside Hotel and the first real summer house building activities in Ålsgårde and Hornbæk from around the beginning of the century.
If you go to Falsterbo in Scania the style can be found and even in Ramlösa there are examples of the Viking Age style and late-romantic wooden constructions. Furthermore the style can be found in a number of official buildings. The old ferry station in Helsingborg is a good example and Østerport Railway Station and other stations along the coast is a pure exhibition of this style.
Marienlyst Seaside Hotel
Marienlyst Seaside Hotel
Summer House in Hornbæk
Summer House in Hornbæk
Helsingborg´s Old Ferry Station
Helsingborg´s Old Ferry Station
Villa Svea
Villa Svea
Villa Dana
Villa Dana
Klampenborg Station
Klampenborg Station
Ålsgårde Seaside Hotel
Ålsgårde Seaside Hotel
Viking Style Arild
Viking Style Arild
Viking House
Viking House
Log house
Log house
Østerport Station
Østerport Station
Roof and Spire
Roof and Spire

Oversæt
Oversæt
Oversæt
Oversæt
Oversæt

Helsingør Toldkammer
The Custom House
The Custom House

Restoration Craze
Around the middle of the 1900th century a restoration craze set in. A great del of the Scanian manors was transformed from solid renaissance buildings into polished new gothic and French Chateau style in innumerable variations. Romantic fanaticism and romance of chivalry became prevalent, but also ambitions to recreate the perfect roman or gothic building.
Seen through our eyes the results was extremely rough restorations, as for instance the cathedral in Lund and the estates Svaneholm and Vrams Gunnarstorp, or even direct cultural disasters, like when they tore down the old Roman church in Asmundtorp and erected a new Gothic chamber of horrors, or the architect’s dream of the perfect Roman church (The church in Torlöse).
Of course all of this happened with the best of intents and in many cases in close collaboration between Scanian building owners and Danish architects and as a manifestation of the common Nordic nationality and the realization of Scandinavism.
Marsvinsholm
Marsvinsholm
Torrlösa Church
Torrlösa Church

Translate
Translate
Translate

The Modern Breakthroug

*

Through the critic Georg Brandes Copenhagen in the last third of the 19th century became the gate to continental Europe and a number of Swedish writers stayed in Copenhagen for a shorter or longer period of time.

Brandes called for a more relevant critical-realistic literature.
In the 1870´s began what is known in Denmark as the Modern Breakthrough in literature and art, and this is usually tied to the lectures of the critic Georg Brandes´ lectures on main currents in European literature in Copenhagen in 1871. Brandes asked for a more meaningful critical-realistic literature, which can contribute to create a discussion on the development of society, as opposed to the still dominant romantic-idyllic literature.
Brandes was the right man at the right time and great parts of the young generation gathered around the far-sighted and European oriented critic. Through him Copenhagen became the door to the continental Europe and a number of Swedish writers stayed here for a shorter or longer period of time.
Most tragic the Scanian author Victoria Benedictsson, who took her own life and most famous August Strindberg, whose principal work, The Father, made its debut in the Casino Theatre in Copenhagen in 1888. In that period, Strindberg was in voluntary exile in Denmark, at first at a hotel in Copenhagen, later in Klampenborg, Tårbæk, Virum and at the Hotel Nyholte. His play “Frøken Julie” also made its debut in Copenhagen under the name of “Paria”, and with his partner Siri von Essen as managing director he formed a Scandinavian experimenting theatre. After the debut of his play “Tshandala” Strindberg went back to Stockholm in 1889.
Brandes
Brandes
Victoria Benedictsson
Victoria Benedictsson
Strindberg
Strindberg
The Casino Theatre in Copenhagen
The Casino Theatre in Copenhagen

©  Øresundstid 2009