Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
1050-1250
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Introduktion

*

Den indmurede runesten på Hällestad Kirke i Skåne viser på en sjov måde overgangen mellem vikingetid og middelalder omkring år 1000.
Dette tidsrum betegner også overgangen til historisk tid, hvor vi får skriftlige vidnesbyrd om nordboernes færden.

De mange runesten med indskrifter vidner om det sproglige og kulturelle fællesskab, der allerede i vikingetiden eksisterer i Øresundsregionen.
Vikingetidens ydre ekspansion ophører og afløses af en indre udvidelse af bosættelser og nyopdyrkning af jord. Sidst i perioden, under Valdemarerne, genoptages ekspansionen som missionstogter til Venden (Nordtyskland) og Baltikum.
I løbet af perioden udbygges og konsolideres centralmagten i et samarbejde imellem kongemagt, kirke og stormandsslægter. Undertiden præger indbyrdes magtkampe dog udviklingen.
Anlæggelsen af tusindvis af kirker på initiativ af kongemagt og lokale stormænd rodfæster kristendommen i lokalsamfundet og grundlæggelsen af klostre spiller en stor rolle i den åndelige, teknologiske og videnskabelige udvikling.

©  Øresundstid 2009