Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Øresundsregionen - Arbejdsopgaver

*

Der findes rigtig mange fremstillinger af EU.s opbygning og udvikling, når det gælder Kommissionen, Ministerrådet, EU-parlamentet og udvidelserne siden starten med Romtraktaten tilbage i 1957. Mere upåagtet er udviklingen i EU.s regionalpolitik, selvom den får stigende betydning og voksende midler.

EU og regionalpolitik
1. Hvad var baggrunden for opprioriteringen af det europæiske samarbejde efter 2.verdenskrig?
2. Gør rede for, hvilke organer der blev oprettet og hvordan den europæiske regionalpolitik kom på dagsordenen.
3. Gør rede for omstændigheder omkring Øresundsrådets oprettelse i 1963. Hvad var hensigten og hvilken betydning har det haft?
4. Gør rede for den videre udvikling omkring regional selvbestemmelse i 1960erne og 70erne.
5. Hvordan forløber udviklingen af den nordiske regionalpolitik i 70ernes kriseår?
6. Hvad er indholdet i Europarådets konvention og charter fra henholdsvis 1980 og 1985.
7. Hvad er ERT og hvilken betydning får de europæiske lobbyisters aktivitet i starten af 1980rne?
8. Hvilken betydning har planerne om et indre marked i EU for regionalpolitikken udvikling?
9. Hvad er indholdet i EU-Komissionens nye vækstfilosofi(ESDP) og hvordan udmøntes det i praksis?
10. Hvilken betydning får regionalpolitikken i forbindelse med de politiske omvæltninger i Europa omkring 1989?
11. Gør rede for omstændighederne omkring oprettelsen af de såkaldte §10-programmer omkring 1990.
12. Beskriv processen omkring oprettelsen af støtteprogrammer for Øresundsregionen.
13. Forsøg at vurdere, hvilken betydning Interreg-programmerne indtil videre har haft for Øresundsregionen.
14. Hvilke barrierer for fortsat integration eksisterer fortsat og hvilke løsninger kan man tænke sig?

Øresundsregionen/Øresundsbron
1. Gør rede for indholdet i den såkaldte fingerplan fra 1947.
2. Hvad var indholdet i serviet-planen fra 1959 og hvordan blev den til?
3. Hvilke planer havde regeringerne for faste forbindelser i efterkrigstiden?
4. Hvilken betydning havde projekteringen af Ørestaden og en evt. lufthavn på Saltholm tilbage i 1960erne?
5. Gør rede for hvilke planer for Amager der blev til noget,og forklar hvorfor andre ikke blev gennemført.
6. Hvad var baggrunden for og hovedtanken i den første regionsplan i 1973?
7. Forsøg at forklare hvorfor planerne om en sforbindelse stilles i bero efter 1973.
8. Hvordan afspejler forholdene sig i Regionplan 1977?
9. Gør rede for ERT-initiativets rolle for genoplivningen af brodiskussionen.
10. Gør rede for oprettelsen af Scan-Link og hensigten hermed.
11. Hvilken betydning fik ScanLink for regeringsudvalgets arbejde?
12. Gør rede for indholdet i og konsekvenserne af det dansk-svenske udvalgsarbejde i 1987.
13. Gør rede for det politiske spil omkring Københavns udviklingsstrategi i 1989.
14. Gør rede for resultatet af de nye undersøgelser der foreligger i 1989 og vurder herunder argumenterne for en kombineret forbindelse.
15. Hvordan argumentere hovedstadsgruppen for etablering af en kombineret forbindelse i sammenhæng med hovedstadens udvikling.
16. Hvordan ønsker Würtzen-udvalget at finansiere udviklingen i hovedstaden?
17. Hvilken rolle spiller den offentlige debat for beslutningsprocessen?
18. Hvilke betingelser var der knyttet til beslutningen om den faste forbindelse og hvordan har det fungeret?

En region i vækst
1. Hvordan definerede beslutningstagerne til Øresundsbroens etablering begrebet: Integration?
2. Hvilke vækstmuligheder opstår der i infrastrukturen?
3. Gør rede for det internationale perspektiv.
4. Hvilke visioner var/er der for erhvervs- og forskningsudviklingen i regionen?
5. Hvor langt er integrationen nået siden broen blev indviet den 1.juli 2000?

©  Øresundstid 2009