Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Historisk kildekritik

*

Historisk kildekritik kan være en omfattende og kompleks affære. Hvis man skal arbejde med dette i dybden, bør man gå systematisk til værks.

Øresundstid har udarbejdet en kortfattet, skematisk opstilling af, hvilke grundlæggende punkter, man bør tænke over i sin kildekritiske analyse.

Bemærk, at det ikke altid er alle punkterne, der er relevante.

A. Kilden og dens opståen
Kildetype
Hvad er det for en kildetype, vi har med at gøre?
-Et dokument, en tale, et brev, et mødereferat, en (øjenvidne-) beretning, et billede, en genstand, et lydbånd etc.
-Er kilden officiel eller privat?
Kildeproducenten og modtageren
-Hvem er ophavsmanden?
-Hans/hendes iagttagerposition og kompetence? Hvem er modtageren?
Kildens opståelsessituation
-Hvor, hvornår og under hvilke indtryk er kilden blevet til?
-Hvad kan ophavsmanden have været påvirket af i affatningssituationen?

B. Den historiske situation
Overblik
For at få et overblik kan man fx inddele kilden i afsnit og derefter skrive et kort referat af hovedpunkterne.
Samtid og miljø
Se på kilden udfra dens samtid og miljø.
-Hvordan var tidsånden?
-Hvordan var den politiske og sociale situation etc.

C. Kildens tendens
Troværdighed og tendens
-Kan kilden kontrolleres v.h.a. andre kilder?
-Hvad er kildens hensigt?
-Hvem holder kildens ophavsmand med? Hvem er iflg. kilden helte og hvem er skurke?
-Hvad står der mellem linierne eller hvad signaleres i kilden.
-Hvor repræsentativ er kilden?

©  Øresundstid 2009