Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1940 - 1945 - Arbejdsopgaver

*

Helsingør vågnede den 9.april tidligt om morgnen, som resten af landet, ved larmen fra lavtflyvende tunge og truende, tyske bombefly. Danmark overgav sig og var de næste fem år besat af tyske tropper.

Arbejdsopgaverne er tilrettelagt så lærere og elever kan lade sig inspirere af enkle overbliksspørgsmål, diskussioner og vurderinger i forbindelse med baggrundsteksten.

Efter behov kan de mange kilder og billeder samt videoklip inddrages i forståelsen og fremlæggelsen på storskærm eller i rapporter.

Introduktion
1. Giv en sammenfatning af Besættelsens forløb og udvikling.
2. Giv en diskussion og vurdering af hvilke alternativer, der var for
a. Tyskland
b. Danmark.

Besættelsen af Helsingør
1. Giv en nærmere beskrivelse af omstændighederne ved Helsingørs besættelse.
2. Hvordan reagerede den danske garnison i Holbæk?
3. Giv en vurdering af, hvilke problemer dette kunne medføre for det neutrale Sverige.

Hverdagen
1. Giv eksempler på, hvordan befolkningens hverdag blev berørt af besættelsen.
2. Forsøg at forklare hvorfor danskerne reagerede, som de gjorde.
3. Hvilken udvikling skete der mellem det besatte Danmark og det neutrale Sverige? Vurder hvilken betydning dette fik på længere sigt.

Horserød
1. Hvad var baggrunden for arrestationen og interneringen af medlemmer af det kommunistiske parti i Danmark i juni 1941?
2. Hvordan reagerede den danske rigsdag på dette krav fra tyskernes side? Vurder herunder, hvorfor det, helt op til nutiden, er en omdiskuteret beslutning.
3. Beskriv forholdene i lejren og de interneredes reaktioner.
4. Redegør for situationen i lejren, den 29. august 1943.

Modstand og Terror/Danmark
1. Giv en redegørelse for hvordan den danske modstandskamp udviklede sig. Herunder dens organisering.
2. Giv eksempler på den tyske besættelsesmagt reaktion på modstanden.
3. Diskuter og vurder modstandsbevægelsens behandling af "stikkere".
4. Vurder hvorledes verdenskrigens udvikling spillede ind på udviklingen af modstandskampen.

Modstand og Terror/Sverige
1. Giv konkrete eksempler på hvordan Skåne blev draget ind i krigsaktiviteterne.
2. Vurder svenskernes reaktioner på overflyvninger af deres områder. Handlede de rigtigt?

Den store flugt/Danmark
1. Hvordan forandrede situationen sig for jøderne i Danmark i oktober 1943?.
2. Hvilken ændring skete der i Sveriges indstilling til de danske jøder efter ooktober 1943.
3. Giv eksempler på den danske civilbefolknings reaktioner på de ændrede forhold?

Den store flugt/Thomsenruten
1. Giv en redegørelse for Thomsenrutens aktiviteter herunder en præsentation af lægen J. Gersfelt og kroejer H.C. Thomsen.
2. Hvordan reagerede tyskerne og deres danske hjælpere?
3. Giv en nærmere analyse af de økonomiske forhold omkring flugtruterne.
4. Vurder faremomentet for flugthjælperne.

Den store flugt/Helsingør Syklub
1. Giv en redegørelse for Helsingør Syklubs aktiviteter og præsenter Erling Kiær og Thormod Larsen.
2. Diskuter hvilke motiver lederne af disse organisationer kunne have til at hjælpe mennesker, de slet ikke kendte.

Den store flugt/Sverige
1. Giv en redegørelse for svensk flygtningepolitik før og efter den 2.oktober 1943.
2. Hvordan blev flygtningene modtaget og behandlet ved ankomsten? Eksempler?
3. Hvilken rolle spillede de svenske politimyndigheder i Skåne i forbindelse med flugten? Diskuter herunder, hvorledes det hængte sammen med den svenske neutralitetspolitik.

Den store flugt/Brigaden
1. Giv en redegørelse for Den danske Brigades oprettelse, dens udvikling og geografiske beliggenhed.
2. Diskuter hvilke problemer der var i forbindelse med den svenske neutralitetspolitik.
3. Hvilke eksterne og interne problemer kom Brigaden ud for?

Befrielsen/Danmark
1. Gør rede for, hvorledes befolkningen i Helsingør reagerede efter den tyske kapitulation
2. Hvilke overvejelser gjorde modstandsbevægelsen og den danske brigade sig?
3. Vurdér hvilke muligheder modstandsbevægelsen og den danske brigade ville have haft, hvis tyskerne ikke havde kapituleret.

Befrielsen/Sverige
1. Giv et stemningsbillede af situationen i Helsingborg da den tyske kapitulation blev offentliggjort.
2. Hvilke praktiske problemer stod de skånske myndigheder overfor efter tyskernes kapitulation.
3. Hvordan bedømte den svenske regering (jvf. socialministerens tale)i sin efterrationalisering, det skånske politis handlinger og indstilling under besættelsen?

Retsopgør
1. Redegør for de forskellige kategorier, som modstandsbevægelsen arresterede i befrielsesdagene.
2. Gør rede for begrebet: "Feltmadrasserne" og den behandling de fik. Giv herunder en diskussion af, hvorfor de var så forhadte.
3. Vurder retfærdigheden af de domme, der blev afsagt.

©  Øresundstid 2009