Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1900 - 1940 - Arbejdsopgaver

*

Perioden 1900-1940 er den periode, hvor industrisamfundet og det parlamentariske systems spilleregler for alvor sætter sig igennem.

Udviklingen af ny transport - og kommunikationsteknologi skabte nye samarbejdsmuligheder i Øresundsregionen.

Fremtidsoptimisme
1. Giv med eksempler en beskrivelse af, hvad hensigten med de mange udstillinger i tiden var. Inddrag billedmateriale fra sitet.
2. Hvilken udvikling fandt der sted inden for færgetrafikken? Konsekvenser?

G.A. Hagemann
1. Giv konkrete eksempler på hvilken rolle naturvidenskaben kom til at spille i industrialiseringsprocessen?
2. Nævn hvilke områder G.A. Hagemann indvolverede sig i og giv en karakteristik af industrimanden som person.

Dunker
1. Giv en redegørelse for udviklingen inden for gummiindustrien og dens betydning for især byerne Helsingborg og Helsingør.
2. Beskriv hvilken rolle Dunkerfamilien spillede i denne proces.
3. Lav et portræt af Dunker som person og vurder om han er en typisk repræsentant for kapitalistklassen. Sammenlign eventuelt med konsulerne under Helsingborg - afsnittet i 1800-tallet.
4. Sammenlign Dunkers med G.A. Hagemann på den anden side af Sundet. Ligheder? Forskelle?

1. verdenskrig
1. Gør rede for udviklingen i den fælles nordiske neutralitetspolitik.
2. Beskriv den henholdsvis danske og svenske holdning til det tyske krav om minering af Øresund.
3. Giv en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af krigens udvikling.
4. Giv en nærmere analyse af Stauning-citatet og konsekvenserne af dette.

Flyvemaskiner og broplaner
1. Giv en beskrivelse af flypionerernes indsats omkring Øresund.
2. Giv en nøjere karakteristik af pioneren Thulins indsats.
3. Beskriv hvordan luftfarten udvikler sig omkring Øresund.
4. Hvilke planer for en landfast forbindelse er der og hvad er baggrunden herfor.

Helsingør - på vej mod velfærdsstaten
1. Gør rede for kommunernes politiske rolle og spillerum i tiden omkring århundredeskiftet.
2. Forklar hvad kooperationen er og beskriv dens stilling i arbejderbevægelsens politiske strategi.
3. Hvad var baggrunden for at tage fat på en lokal boligpolitik og hvilke konkrete initiativer gennemførtes?
4. Giv en beskrivelse af relationerne imellem Helsingør og Helsingborg og vurder herunder deres skandinavistiske indhold og betydning.
Læs kapitlerne om Galoschkungen (Henry Dunker) i Helsingborg og Kong Peder i Helsingør. Gør rede for, hvordan de påvirkede udviklingen i de to byer og sammenlign deres bestræbelser.

Modernismen
1. Giv en karakteristik af den tidlige industrialiserings arkitektur og formudtryk. Giv herunder eksempler på borgerklassicismen og historicismens udtryksformer.
2. Forklar hvad der forstås ved begreberne eksotisme og skønvirkestil og giv konkrete eksempler herpå.
3. Giv en forklaring på funktionalismen og modernismens boligidealer og belys det med konkrete eksempler på boligbyggeri og andre bygningstyper.

©  Øresundstid 2009