Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1800-tallet - Arbejdsopgaver

*

1800-tallet var præget af store opdagelser inden for teknik og naturvidenskab. Det medførte bl.a. industrialiseringens gennembrud med store forandringer indenfor produktion, infrastruktur og livsformer.

Udviklingen var båret af romantiske og nationalliberale strømninger, der bl.a. kom til udtryk i en skandinavistisk bevægelse, som også satte sig spor i kunsten.

Rejseskildringer/ Miranda/ Odencrantz/ Molbech
1. Præsenter de tre personer
2. Lav et kort resumé af de tre rejseskildringer. Foretag herefter en sammenligning: Forskelle? Ligheder?

Rejseskildringer/ Ernst Moritz Arndts rejse 1804
1. Præsenter Arndt.
2. Hvordan beskrev Arndt de skånske byer?
3. Hvad var Arndt imponeret af i Skåne? Hvad var han mindre imponeret af?

Rejseskildringer/ H.C. Andersen
1. Præsenter H.C. Andersen og forklar hvorfor han var i Helsingør 1826-27
2. Beskriv Andersens rejser. Hvad syntes han om de forskellige byer og landskaber?

Skandinavisme/De kongelige
1. Beskriv de dansk-svenske relationer i den sidste halvdel af 1700-tallet.
2. Hvordan så det politiske "landkort" ud efter Napoleonskrigene?
3. Hvordan løste man tronfølgespørgsmålet i Sverige efter Gustav. 4,s afsættelse?

Skandinavisme/Den litterære Skandinavisme
1. Gør rede for forfatternes betydning for fremvæksten af en samhørighedsfølelse i Skandinavien.
2. Forklar hvilken betydning sprogforskningen fik for den skandinaviske enhedsfølelse?
3. Tekniske fremskridt inden for kommunikationen påvirkede også udviklingen. Forklar!

Skandinavisme/Studenterne
1. Beskriv skandinavismens udvikling fra en sværmerisk bevægelse til en politisk ideologi.
2. Analyser illustrationerne fra studentermøderne. Hvad ønsker kunstnerne at fremhæve?

Skandivanisme/Unionstanker
1. Hvad menes der med udtrykket: personalunion?
2. Forklar hvilken betydning den danske arvefølgeproblematik havde for sagen.
3. Hvorfor blev ideen om en skandinavisk personalunion ikke til noget?

Skandinavisme/Drøm eller virkelighed?
1. Gør rede for skandinavismens betydning for økonomiske og kulturelle begivenheder i 1870erne og 80,erne.
2. Giv nogle bud på, hvorfor den skandinaviske drøm ikke blev til virkelighed.

Kunst og arkitektur/Romantikens Nordsjælland
1. Giv eksempler på, hvilken betydning landskabet og historien kom til at betyde i den romantiske tænkemåde. Belys gerne dette via billedmaterialet.
2. Gør nærmere rede for H.C. Andersens ideer med at samtænke naturvidenskaberne med romantikken.
3. Beskriv med billedeksempler udviklingen indenfor malerkunsten.

Kunst og arkitektur/Arkitektur
1. Forklar, hvad der menes med historicisme. Eksemplificer og forklar via billedmaterialet
2. Der kan være kritiske røster mod visse renoveringer i historicismens ånd. Hvorfor?

Kunst og arkitektur/Det moderne gennembrud
1. Hvad gik de nye europæiske ideer i kunsten ud på?
2. Hvordan fik dette opgør med romantikken gennemslagskraft på begge sider af Sundet?

Landliggere/Nordsjælland
1. Forklar hvorfor interessen for landliggeriet blev stor i løbet af 1800-tallet.
2. Hvordan kan man argumentere for, at det udviklede sig til en turistindustri.
3. Giv eksempler på, hvilken kultur, der udviklede sig i forbindelse med det nye fænomen. Benyt gerne billederne.

Landliggere/Kullen - Arild - Mölle
1. Hvilke landskabelige værdier var/er det, som gjorde området til en turistmagnet?
2. Hvilke af romantikkens ideer kunne stimuleres af Kullahalvøen?
3. Gør rede for den tekniske udvikling af Kullens fyr.
4. Redegør for Kullahalvøen som et samlingspunkt for tidens kunstnere og forfattere.

Landliggere/Ramlösa
1. Gør rede for vandets symbolske og rituelle rolle.
2. Gør rede for hvilke aktiviteter der fandtes i Ramlösa.
3. Giv nogle bud på. hvorfor stedet blev så berømt.
4. Beskriv ved hjælp af billederne Ramlösas arkitektur.

Landliggere/Fredensborg Slot
1. Beskriv den kongelige livsstil på Fredensborg Slot.
2. Giv, ud fra billedmaterialet, en redegørelse for, hvorfor Christian 9. blev kaldt for Europas svigerfar.

Landliggere/Sofiero
1. Giv nogle mulige anledninger til, at den svenske kronprins Oscar valgte at etablere sit sommerslot ved Øresund.
2. Forklar hvorfor slottet ikke blev så pompøst som Fredensborg Slot.

Urbanisering /Migration
1. Giv en redegørelse for byernes udvikling i Skåne frem til omkring år 1800. Sammenlign med Københavns udvikling i samme periode.
2. Gør, med udgangspunkt i tabellen "Svensk indvandring til Danmark", rede for den skånske indvandring til Københavnsområdet.
3. Hvilket omfang mener man, immigrationen har haft? Hvad ved man om integrationen?
4. Giv nogle begrundelser for, hvorfor den svenske udvandring til Danmark aftog i slutningen af 1800-tallet.

Urbanisering/Malmø
1. Gør rede for, hvordan industrialiseringen tog fart i Malmø. Hvilke typer af virksomheder drejede det sig om?
2. Gør rede for immigrationsmønstret imellem Malmø og København. Vurder hvilken betydning det fik for arbejderbevægelsens udvikling og kamp.
3. Gør rede for den begyndende faglige og kulturelle organisering og udvikling i Malmø.
4. Gør rede for August Palm og Axel Danielsens indsats.

Urbanisering/Helsingborg
1. Lav en beskrivelse af konsul Olsson rolle i Helsingborgs industrialisering, herunder en omtale af hvilke typer af industrivirksomhed, han var involveret i.
2. Giv en karakteristik af konsul Persson og sammenlign hans indsats med konsulerne Trap, Olsson og Dunker samt G.A.Hagemann (se under 1900-tallet).
3. Redegør for Helsingborgs befolkningsudvikling.
4. Giv en bekrivelse af datidens medier. Herunder en kort biografi af de mest fremtrædende redaktører i byen og deres ideologi.

Urbanisering/Helsingør
1. Giv en redegørelse for den tidlige industrialiserings udvikling i Helsingør.
2. Hvilken betydning fik Øresundstoldens ophævelse og Næringsfrihedens indførelse i 1857?
3. Hvilken betydning fik anlæggelsen af skibsværftet i 1892? Hvordan forsøgte arbejderne at forbedre deres vilkår?
4. Gør rede for infrastrukturens udvikling og forklar dens betydning for industrialiseringsprocessen.

©  Øresundstid 2009