Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1500-tallet - Arbejdsopgaver

*

1500-tallet var renæssancen og reformationens århundrede i Øresundsregionen.

Første tredjedel af seklet var præget af magtkampe mellem kongen, og de fire stænder. Kampene kulminerede i den såkaldte, grevens fejde, hvor kongen, Christian 3., og adelen fik styrket deres positioner

Vejen var hermed åbnet for reformationens definitive sejr i 1536, og kirken mistede hermed sin stærke økonomiske og politiske magt

I 1500-tallets sidste del skete der et enormt opsving i indenrigs og udenrigshandelen, hvilket medførte store indkomster via Øresundstolden.

Formuerne blev bl.a. anvendt til opførelse af kongens og adelens fornemme slotte og herregårde.

Introduktion
Giv, en kort redegørelse for, hvad der menes med begrebet: Renæssance.

Konge og kunstner
1. Beskriv, med eksempler, hvordan portrætkunsten ændrede sig i forbindelse med renæssancens menneskesyn.
2. Forklar hvorfor Adam van Düren kan siges at være en kunstner i "renæssancens ånd".

Bogtrykkerkunsten
1. Giv eksempler på hvilken rolle bogtrykkerkunsten spillede for den politiske og kulturelle udvikling.

Reformationen
1. Hvad menes der med begrebet: Reformation?
2. Forklar følgende personers roller ved indførelsen af den lutherska lære.
a. Hans Tavsen
b. Claus Mortensen
c. Jörgen Kock
d. Peder Laurentsen
e. Frans Vormordsen

Den økonomiske udvikling
1. Nævn de vigtigste årsager til, at Danmark kunne forøge deres indtægter i perioden. Hvad var det vi blev rige af?
2. Hvordan kunne man, i praksis, se, hvordan den økonomiske højkonjunktur kom til udtryk i Øresundsregionen?

Adelsvælde
1. Giv, med udgangspunkt i adelsportrætterne, en analyse af adelens status og selvopfattelse.
2. Kan man sige noget om, hvorfor adelen var så interesseret i at se sig selv portræteret i kirken?

Slotte og herregårde
1. Hvad er årsagen til, at 15 og 1600-tallet er en blomstringsperiode for opførelsen af de mange slotte og herregårde?
2. Vis, ved hjælp af kapitlets billeder, nogle karakteristiske, arkitektoniske træk ved renæsancens slotte og herregårde.

Den Nordiske syvårskrig 1563 - 70
1. Forklar årsagerne til krigen.
2. Giv eksempler på, hvorfor man omtaler Syvårskrigen som særlig grusom.
3. Hvilke følger fik krigen?

Kronborg
1. Gør rede for processen omkring Kronborgs tilblivelse og beskriv herunder kongens rolle nærmere.
2. Giv, med anvendelse af billedmateriale fra sitet, en gennemgang af slottets forskellige arkitektoniske stilarter.

Borgerhuse
1. Gør, med udgangspunkt i kapitlets billedmateriale, rede for renæssancestilen i udvalgte byhuse fra Helsingør.
2.Kan man finde eksempler fra en eventuel stilmæssig påvirkning fra byggeriet af Kronborg ?

Tycho Brahe - med underkapitler
1. Giv en karakteristik af Tycho Brahe som et typisk renæssancemenneske.
2. Hvordan så Thycho Brahes ”verdensbillede” ud?
3. Hvordan kan man argumentere for, at Uranienborg, på eksemplarisk vis, er en illustration af Tycho Brahes indstilling til videnskaben?
4. Hvordan så Tycho Brahe på astrologien i forhold til astronomien?
5. Giv en beskrivelse af Sophie Brahe og hendes interesseområder.

©  Øresundstid 2009