Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

-700 - Arbejdsopgaver

*

Oldtiden i Skandinavien er betegnelsen på den tidsperiode, som ligger før middelalderen. Man kan også sige, at det er den periode, hvor der ikke findes skriftlige kilder; vi må i stedet se på og fortolke de arkæologiske fund.

Stenalderen
1. Hvad er årsagen til, at man deler stenalderen op i forskellige perioder? Nævn og tidsbestem disse.
2. Hvor og hvornår har vi spor efter de første mennesker i Øresundsregionen?
3. Giv en nærmere beskrivelse af fundstederne.
4. Hvad er årsagen til, at der findes spor efter bopladser på bunden af Øresund og Østersøen?
5. Giv en nærmere beskrivelse af de forskellige stenaldergrave, hvoraf mange er bevaret i landskabet på begge sider af Sundet. Gør herunder rede for arkæologernes betegnelser for de forskellige gravformer.
6. Hvilken udvikling sker der i udviklingen af jagt -og arbejdsredskaber.
7. Gør rede for begrebet, Tragtbærerkulturen.

Bronzealderen
1. Tidsbestem perioden og gør rede for, hvilke spor vi har i det nutideige landskab.
2. Hvilken udvikling er der sket i gravformerne?
3. Hvilke spor er der efter datidens menneskers udseende og dagligdag?
4. Gør nærmere rede for begrebet: Helleristninger og disses fundsteder.
5. Hvilke spor findes der af periodens verdensbillede?

Jernalderen
1. Tidsbestem perioden og gør rede for diskussionen om dette.
2. Hvilken argumentation er der for at bruge betegnelsen. Romersk jernalder om den første del af perioden?
3. Hvad sker der i perioden ca. 200 e. Kr.- 400 e. Kr? Og hvor ved vi det fra?
4. Hvad har periodens mange moser betydet for vores viden om datidens samfund og mennesker? Eksempler?

©  Øresundstid 2009