Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
-700
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Introduktion

*

Oldtiden i Skandinavien er betegnelsen på den tidsperiode, som ligger før middelalderen. Det er desuden en periode, hvor der ikke findes skriftlige kilder; vi må i stedet se på og fortolke de arkæologiske fund.

Til forskel fra middelalderen, hvor det meste af kildematerialet ligger i arkiver, må vi begive os til museerne for at få et nærmere indblik i vores fortid.
De fleste egne i det nuværende Danmark og Skåne har i Oldtiden været dyrket og bebygget siden isen begyndte at trække sig tilbage for ca. 15.000 år siden. I Øresundsregionen er der bevaret utallige synlige spor fra denne tidlige periode i menneskets historie.
Takket være traditionen for et tværfagligt samarbejde mellem naturvidenskab/ arkæologi og historie i både Danmark og Sverige har man et ganske godt overblik over vores fælles fortidshistorie.
En dybere indsigt kræver dog et vist overblik over hvilke betegnelser, man normalt bruger om Oldtiden. Normalt deles denne op i tre hovedperioder:
- Stenalder
- Bronzealder
- Jernalder
Men der foregår enorme forandringer inden for de mange tusinde år. For at få styr på dette bruger man ofte, i nuværende Danmark, nedenstående benævnelser inden for hver hovedperiode:
Ældre stenalder/Jægerstenalder:Ca. 12.000 f. Kr. - ca. 4.000 f. Kr.
MaglemosekulturenCa. 9000 f. Kr. – 6.800 f. Kr.
KongemosekulturenCa. 6.800 f. Kr. – 5.400 f. Kr.
ErtebølkulturenCa. 5.400 f. Kr. – 3.900 f. Kr.

Yngre stenalder/Bondestenalder:Ca. 4.000 f. Kr. - ca. 1.800 f. Kr.
Tidlig-neolitisk tidCa. 3.900 f. Kr. - 3.300 f. Kr.
Mellem-neolitisk tidCa. 3.300 f. Kr. – 2.800 f. Kr.
EnkeltgravstidCa. 2.800 f. Kr. – 2.400 f. Kr.
Sen-neolitisk tidCa. 2.400 f. Kr. – 1.700 f. Kr.

Bronzealder: Ca. 1.800 f. Kr. – 500 f. Kr.
Ældre bronzealder Ca. 1.700 f. Kr. – 1.000 f. Kr.
Yngre bronzealderCa. 1.000 f. Kr. – 500 f. Kr.

Jernalder: Ca. 500 f. Kr. – 1.100 e. Kr.
Førromersk jernalderCa. 500 f. Kr. - 0
Romersk jernalderCa. 0 – 450 e. Kr.
Germansk jernalderCa. 450 e. Kr. – 750 e. Kr.
VikingetidCa. 750 e. Kr. – 1100 e. Kr.

©  Øresundstid 2009