Lur

Lur eller bronslur är ett blåsinstrument från bronsåldern. Namnet används även som kortform för instrumentet näverlur som dock har annan konstruktion. Luren har ett nordiskt ursprung och består av ett bronsrör som är S-formsvängt i två plan och gjutet i sektioner med cire perdue-teknik. Munstycket, som är fast, liknar trombonens eller ibland valthornets. Luren kan endast återge naturtoner och har en kraftfull klang. Tonen är mjuk men stark. Man kan åstadkomma ca 8-9 toner. En fullständig bronslur väger ca 3 kg. Bronslurar finns avbildade på hällristningar, av vilka de mest kända finns i Bohuslän.
Man funnit 60 st, barav 13 st i Sverige, 4 st i Norge, 37 st i Danmark, 5 st i Tyskland, och 1 st i Lettland. Man har hittat de flesta som mossfynd. Ofta har lurarna påträffats parvis (21 par), stämda i samma tonart och motsatt krumböjning likt ett par kohorn. Detta kan tolkas som lurarna har använts i kultutövning. De spelades med all sannolikhet parvis. Cirka 15 st går det fortfarande att blåsa ljud i.
(Wikpedia-svensk udgave)

Close