Christian 3.

Dansk kung som levde 1503-1559 och regerade 1534-59. Han fullbordade reformationen i Danmark 1536. Han förde en fredlig utrikespolitik och ingick ett förbund med den svenske kungen Gustav Vasa (Förbundstraktaten i Brömsebro 1541).

Close