Knud den Hellige

Danmarks regent 1080-1086. Han gav stora jordegendomar till Lunds domkyrka. Han dödades i S:t Albans kyrka i Odense under ett uppror. Knut helgonförklarades 1101 och motsvaras i Sverige av Erik den helige och i Norge av Olav den helige.

Close