Knud den store

Regent i Danmark omkring 1018-35. Han härskade också över Norge och England. Han vistades mest i England. Det stora område, som han regerade över, kallas ibland "Knut den stores rike".

Close