Erik Menved

Erik Menved (1274-1319) Dansk konge fra 1286
Erik Menved genoptog Valdemar Sejrs nordtyske erobringspolitik, men opnåede kun kortsigtede resultater. Kastede sig ud i væbnede angreb på nabolandene til støtte for snart den ene og snart den anden. Stormændene gjorde flere gange oprør mod Erik Menveds felttog, som i øvrigt finansieredes via meget store lån. Långiverne fik til gengæld pantelen i landet. En politik der fik katastrofale følger for Danmark.

Close