Gustav 6. Adolf

(1882-1973) svensk kung 1950-1973, då Sofiero åter blommade upp som kungligt sommarslott.

Close