Gustav 3.

(1746-1792) svensk kung 1771-1792. Såsom en upplyst espot återinförde han enväldet och skaffade sig därmed många fiender bland adeln. En sammansvärjning såg till att han mördades. Gustav III visade under sin regeringstid stort kulturellt intresse och grundade bl. a. svenska akademin.

Close