Magnus Stenbock

(1665-1717) Guvernør over Skåne. Deltog i flere slag under Karl XII og var bl.a. hærfører for de sejrrige svenske tropper i Slaget ved Helsingborg, den 28. februar 1710. Blev udnævnt af den svenske konge til feltmarskal i 1712.
I 1713 blev han indesluttet af danske tropper sammen med det svenske ekspeditionskorps i Tønning i Sydslesvig og måtte kapitulere. Stenbock blev taget til fange og i 1714 sat i fængsel i Citadellet Frederikshavn -senere blot kaldet Kastellet- i København. Her døde han fire år senere.

Close