Frederik 2.

Regerede fra 1559-88. Interesserede sig for udenrigspolitik og deltog i Den nordiske Syvårskrig 1563-70. Lod Kronborg og det første Frederiksborg Slot opføre.

Close