Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Karmeliterklosteret
1400-tallet
Skip Navigation Links.
I senmiddelalderen kommer en ny orden af tiggermunke, karmeliterne, til landet.Det var et led i Erik af Pommerns udvikling af købstæderne, hvor de bl.a. skuller medvirke til at udbrede lærdom og undervisning.

Klosterbygningen med den tilhørende kirke, Sct.Mariækirken, i Helsingør eksisterer stadig.

©  Øresundstid 2009