Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Introduktion
1250-1400
Skip Navigation Links.
I løbet af 1200-tallet opstår de første egentlige byer i Øresundsregionen og en voksende handel med fødevarer, hvor Skånemarkedet og købstæderne i Øresund bliver et knudepunkt.

Perioden er også præget af forandringerne i den sociale struktur og den voldsomme befolkningsnedgang i forbindelse med pesten (Den sorte Død) i midten af 1300-tallet.

©  Øresundstid 2009