Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Klostre
1050-1250
Skip Navigation Links.
Allerede i 1000-tallet kommer de første klosterordener til Danmark og har nok især fungeret som opholds- og lærested for kirkens mænd.
Med cisterciensernes ankomst midt i 1100-tallet får landklostrene stor betydning som centre for formidling af ny teknik og nye produktionsmetoder.
I første del af 1200-tallet kommer tiggermunkene og anlægger klostre i byerne.


Næstved klosterkirke,

Klostre i Danmark

Cisterciensermunk,

Franciskanerklostret i Ystad

©  Øresundstid 2009