Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
1700-tallet - Arbejdsopgaver
Undervisning
Skip Navigation Links.
1700-tallet er en genopbygningsperiode i Øresundsregionen: Det er også oplysningens tidsalder, hvor bestræbelserne på at kortlægge natur og samfundsforhold og skabe rationelle forbedringer i økonomi og samfundsforhold kom i højsædet. Reformiveren var stor og de oplyste enevældige stater var lydhøre overfor nye tiltag.

Den svenske videnskabsmand Linné foretog bl.a. sin skånske rejse i 1749 og dokumenterede her dele af Øresundsregionens tilstand og anbefalede, hvad man burde gøre ved det.

På begge sider af Øresund finder samtidig en tidlig industrialisering sted og Nordsjælland spiller en central rolle i den tidlige romantiske digtning.

©  Øresundstid 2009