Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
1500-tallet - Arbejdsopgaver
Undervisning
Skip Navigation Links.
1500-tallet var renæssancen og reformationens århundrede i Øresundsregionen.

Første tredjedel af seklet var præget af magtkampe mellem kongen, og de fire stænder. Kampene kulminerede i den såkaldte, grevens fejde, hvor kongen, Christian 3., og adelen fik styrket deres positioner

Vejen var hermed åbnet for reformationens definitive sejr i 1536, og kirken mistede hermed sin stærke økonomiske og politiske magt

I 1500-tallets sidste del skete der et enormt opsving i indenrigs og udenrigshandelen, hvilket medførte store indkomster via Øresundstolden.

Formuerne blev bl.a. anvendt til opførelse af kongens og adelens fornemme slotte og herregårde.

©  Øresundstid 2009