Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Kalmarkrigen og Hornkrigen
1600-tallet
Skip Navigation Links.
I slutningen af 1630erne får den danske konge rigsrådet og stænderne med på oprettelsen af en stående hær, som bl.a. finansieres gennem en klækkelig forhøjelse af Øresundstolden. Det får Nederlandene til at indgå en alliancepagt med Sverige som får katastrofale følger for Danmark.


Dansk flådedominans

Trefoldigheden

Belejringen af Kalmar

Freden i Knærød 1613

Svenske gældsbrev

Christianstad

Trefoldighedskirken

Kirkerummet

Christianopel

Tre flåder i Sundet 1644

Gustav Horn

Kolberger Heide 1644

©  Øresundstid 2009