Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Byerne
700-1050
Skip Navigation Links.
De første nordiske byer begyndte at opstå under vikingetiden. Det antages, at de er resultatet af en stærk kongemagt, som sikkert, i flere tilfælde, er gået ind og har reguleret og beskyttet de tidligere markedspladser.

Med byernes opståen opstod der helt nye sociale mønstre i forhold til det tidligere, totalt dominerende agrarsamfund. Det skal dog fastslåes, at byerne som dominerende samfundsfaktor spillede en underordnede rolle til langt op i tiden.

Med byernes fremvækst udvikledes dog handelen på en helt anden måde end tidligere. F.ex. indførtes pengeøkonomien istedet for varebytning.


Ældste byer i Norden ca.900

Ældste byer i Norden ca.1100

©  Øresundstid 2009