Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Industrialisering i Hellebæk
1700-tallet
Skip Navigation Links.
I 1700-tallet tager den begyndende industrialisering fart flere steder på Sjælland bl.a. i Hellebæk på Nordkysten seks kilometer fra Helsingør. Udgangspunktet var udnyttelsen af den vandkraft der var til stede her. I Hellebæk drejede det sig om fabrikation af våben, primært geværer til den danske hær. Hammermøllen, som ses midt i billedet, var den centrale del af forarbejdningsanlægget.


Vandsystemet ved Hellebæk

Hellebækgård

Kort over anlægget 1752

Hammermøllen

Tværsnit over mølleværket

Den ny hammermølle

Schimmelmann (1724-1782)

H.C. Schimmelmann (1724-1782)

Fregatten Fredensborg

Hammermølle med gavlhjul

©  Øresundstid 2009