Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Landboreformer
1700-tallet
Skip Navigation Links.
På begge sider af Sundet fandt der i sidste trediedel af 1700-tallet nødvendige og omfattende landbrugsreformer sted.

I Nordsjælland var det kronens gods, der i første omgang blev et eksperimentarium for en ny opdeling af jorden.

I Skåne var det Storgodsejeren Rutger McLean på Svanholms gods, som påbegyndte reformerne.

©  Øresundstid 2009