Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Introduktion
1700-tallet
Skip Navigation Links.
I den første tredjedel af 1700-tallet blev de sidste krige mellem nabolandene Sverige og Danmark-Norge afviklet. Krigene efterlod Øresundsregionen i stor armod, hvor en omfattende genopbygning blev nødvendig.

Det var også oplysningens tidsalder i Europa, hvor de enevældige despoter var tvunget til at være lydhøre over for kravene om ændringerne i produktion og produktionsforhold.

Den svenske videnskabsmand Linné foretog bl.a. sin skånske rejse i 1749 og dokumenterede her dele af Øresundsregionens tilstand og anbefalede, hvad man burde gøre ved det.

På begge sider af Øresund finder samtidig en tidlig industrialisering sted og Nordsjælland spiller en central rolle i den tidlige romantiske digtning.

©  Øresundstid 2009