Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Undervisning
Turisme
Arkiv
Søgning
Skovreformer
1700-tallet
Skip Navigation Links.
Det danske kongeriges træforbrug var stort og voksende i 1600- og 1700-tallet. Byggeri, opvarmning og oprustning krævede sit og efter svenskekrigene i midten af 1600-tallet var situationen meget alvorlig. Store dele af landet var hærget, den herskende driftsform efterhånden uholdbar og reformer nødvendige.

Det afgørende gennembrud kommer i 1760erne med Von Langens ideer om ordnet skovdrift.


Træbevoksningen

Græsningsskoven

Træ til opvarmning

C. C. Gram

Johan von Langen

Udtynding ved hugst

Skovrevirerne

Frederiks revir

Nye træsorter

Fyrretræ fra von Langens tid

©  Øresundstid 2009