Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Introduktion

*

I Øresundstids undervisningsdel kan lærere og elever selv vælge, hvilken undervisningsform, de finder relevant.

Inden for hvert fag er der forslag til:
-Arbejdsspørgsmål, hvor lærere og elever kan evaluere forståelsen af Øresundstids billed -og tekstmateriale

-Forslag til enkeltfagsemner/temaer

-Ørsundstids store billedmateriale er oplagt at bruge til forståelse og fremlæggelser af opgaverne via Storskærm.
Øresundstid er særdeles velegnet til informationteknologisk undervisningsbrug. Grundtanken er at skabe progression i undervisningen således:
-Undervisningsrummet: Læreren præsenterer, på storskærm, eleverne for den periode eller det emne, der skal undervises i. Læreren vælger selv de billeder ud, der er relevante og etablerer det grundlæggende overblik. Herefter definerer læreren de opgaver, der skal løses.
-Træningsrummet:Eleverne arbejder nu individuelt eller i grupper ved pc,erne med overbliksspørgsmål, problembaserede spørgsmål osv. Øresundstids store tekstmateriale er lige til at printe ud og eleverne kan via kilderne, tidslinier osv. trænge dybt ind i materialet. Alt sammen med henblik på at præsentere det for andre i enten rapportform eller ved mundtlige powerpointbaserede fremlæggelser.
-Projektrummet: Med den grundlæggende viden kan eleverne nu arbejde mere selvstændigt med større opgaver af emnemæssigt, temamæssigt eller problemorienteret stof.
I de enkelte fag har Øresundstid formuleret en række arbejdsforslag, på forskellige niveauer, til inspiration for lærere og elever.

Samarbejde mellem dansk og svensk undervisning
Øresundstids undervisningsdel er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem danske og svenske gymnasielærere. Det betyder, at både lærere og elever kan samarbejde om indholdet på en måde, hvor der er taget hensyn til de formelle krav og traditioner, der er på begge sider af Sundet.
For de traditionelle arbejdsopgaver betyder det bl.a. at der er taget hensyn til, at man i de svenske gymnasiers historieundervisning opererer med tre niveauet: A, B og C. På A-niveauet arbejdes der kun sjældent med mere indgående kildestudier. Dette indgår først for alvor på B-niveauet og især på C-niveauet.
I Øresundstid er de mange kilder derfor placeret for sig selv og indgår derfor ikke som integrerede spørgsmål i arbejdsopgaverne til baggrundsteksten.
Den fælles undervisningsstrategi går endvidere ud på, at stille få, brede og åbne spørgsmål, så der er plads til lærernes og elevernes egne reflektioner.
I praksis betyder det bl.a. at danske og svenske elever kan arbejde med de samme spørgsmål og fremlægge det for hinanden i forbindelse med klassebesøg eller internetbaseret, interregionalt samarbejde

©  Øresundstid 2009