Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

700-1050 - Arbejdsopgaver

*

Vikingetiden kaldes den periode i nordisk historie, som handler om jernalderens yngste fase. Ca. 700-1100.

Perioden er karakteriseret ved kulturel ensartethed med tætte kulturelle forbindelser mellem de nordiske lande, bl.a. inden for områder som mytologi, byggestil og udsmykning.

Introduktionen, Landskabet, Landsbyerne
1. Giv en kort sammenfatning af forholdene og udviklingen i Norden i de ca. 300 år.
2. Hvordan tolkes endelsen -ør? Giv eksempler på sådanne bynavne.
3. Hvilke faktorer medvirkede til det landskab, vi ser i nutiden?
4. Hvordan kan man få en fornemmelse af befolkningstætheden ved overgangen til middelalderen?
5. Hvornår opstår de tidlige landsbyer? Hvordan så disse bebyggelser ud?

Handelspladserne og Kongerne
1. Forklar begreberne "herred" og "-købinge"?
2. Hvad er kendetegnet for -købingeområdernes placering?
3. Hvilke spor har arkæologerne fundet efter disse -købinger i Skåne?
4. Kontroller evt. ved hjælp af et atlas, om der findes -købinger på Sjælland og Lolland-Falster.
5. Fra hvornår kan vi med sikkerhed vide navnene på de første danske konger?
6. Redegør for hvordan kongemagten sikrede sig herredømmet over et sammenhængende Danmark.

Trelleborgene
1. Hvad er en Trelleborg? Beskriv en sådan.
2. Giv en nærmere beskrivelse af de Trelleborge, der endnu eksisterer i Øresundsregionen. Herunder deres geografiske placering
3. Har der været Trelleborge andre steder? Hvad mener den svenske forsker Sven Rosborn?
4. Giv en nærmere redegørelse for Sven Rosborns teori om dette og vurder herunder værdien af hans dokumentation.

Vikingetidens skibe
1. Beskriv forskellige skibstypert og deres funktion.
2. Giv eksempler på hvilke kilder vi har til deres eksistens og funktion?
3. Hvad menes der med begrebet"en krigshavn"? Benyt krigshavnen i Fotevik som eksempel.

Runestenene
1. Hvor finder man især runestene i Øresundsregionen?
2. Er der mulighed for at datere dem?
3. Hvorfor rejste man runestenene?
4. Giv eksempler på runestenenes billeder og tekster samt tolkninger af disse.

Hedenskab og Kristendom
1. Hvilke skriftlige kilder har vi om de før-kristne ceremonier? Beskriv herunder, hvad de gik ud på.
2. Hvordan kunne et hedensk tempel se ud? Giv herunder en nærmere beskrivelse af fundet ved Uppåkra syd for Lund. Benyt billederne.
3. Beskriv missionærernes rolle i forbindelse med overgangen fra hedenskab til kristendom.
4. Beskriv kongernes rolle i forbindelse med overgangen fra hedenskab til kristendom..
5. Hvilken betydning fik byerne Dalby og Lund. Konkrete eksempler? Brug billederne.
6. Hvilke motiver havde Adam af Bremen til at beskrive forholdene i Norden?

Byerne
1. Giv, ud fra de to kort et oveblik over de ældste byer i Norden.
2. Giv en redegørelse for Øresundsregionens ældste byer. Deres rolle og funktion?
3. Hvilke interesser gjorde sig gældende for henholdsvis kongen og kirken i forbindelse med anlæggelsen af byerne.

©  Øresundstid 2009